Radiové pásmo 5,4 GHz

Služba v radiovém pásmu 5,4 GHz je určena pro běžné i náročné využití internetových služeb s důrazem na kvalitu služby. Je určena jak pro domácí tak firemní využití. Výhodou je, že služba může být zřízena i tam, kde není pevná telefonní linka, nutná je pouze dostupnost (mapa pokrytí) a přímá viditelnost na náš přístupový bod. Prostředníctvím tohoto radiového pásma je možné využít i IP telefonie, přičemž je v tomto radiovém pásmu poskytována garance kvality telefonní linky.

Služba obsahuje :

Postup objednání služby :

Technické parametry rozhraní :

#Menu

Created by B1net.CZ #08